:
: 248 968277 .
692 . 533 .
Peopo
:
22000 .
p 10000 ME, 0.6 , 6 .. Xoa Po